BAS

Onze school neemt deel aan het BAS-project (Bouwen aan een Adaptieve School). In het kader van dit project scheppen wij voorwaarden voor een goed adaptief pedagogisch klimaat. Wij vinden het belangrijk om binnen ons onderwijs tegemoet te komen aan de drie basisbehoeften van kinderen te weten: relatie, autonomie en competentie. Het is belangrijk leerlingen duidelijkheid, veiligheid en orde te bieden. Voortdurend stellen wij ons de volgende vragen:  
In de afgelopen jaren hebben wij ons gericht op:  
In het schooljaar 2015 - 2016 zal onze aandacht vooral gaan naar:  
Wilt u weten wat deze onderdelen inhouden en wat wij daarover hebben gedocumenteerd en afgesproken dan verwijzen wij u naar de BAS-map (op school aanwezig).