Waar we voor staan

Een kind moet zich thuis voelen op onze school en vertrouwen hebben in de leerkrachten. We vinden het erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Immers daardoor zullen de kinderen zich ten volle ontwikkelen. Van groot belang voor een gezonde, brede ontwikkeling van de kinderen is het bevor­deren van hun verantwoordelijkheidsgevoel. In onze schoolorganisatie is daarom dagelijks tijd ingeruimd voor begeleid zelfstandig werken. Het kenmerkende hiervan is, dat de kinderen werken zonder voortdurende hulp van de leerkracht. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk. Samen met u willen we ervoor zorgen, dat uw kind zich optimaal ont­wikkelt op onze school.

BAS
Onze school neemt deel aan het BAS-project (Bouwen aan een Adaptieve School). In het kader van dit project scheppen wij voorwaarden voor een goed adaptief pedagogisch klimaat. Wij vinden het belangrijk om binnen ons onderwijs tegemoet te komen aan de drie basisbehoeften van kinderen, te weten: relatie, autonomie en competentie. Het is belangrijk kinderen duidelijkheid, veiligheid en orde te bieden. Voortdurend stellen wij ons de volgende vragen:

 

In de afgelopen jaren hebben wij ons gericht op: