De bibliotheek op school


De Bibliotheek op school

Binnenkort starten wij met de Bibliotheek op school. De voorbereidingen zijn in volle gang. Een deel van de gang wordt ingericht als bibliotheek. Het wordt echt heel mooi. Met de Bieb op school willen we o.a. het leesplezier van onze leerlingen vergroten. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het alleen om lezen? Nee, verhalen en gedichten helpen je kind ook om zich beter in te leven en om meer begrip te hebben voor een ander. Zo komen zij beter mee in de samenleving.

Met de Bibliotheek op school krijgen we twee keer per jaar een nieuwe collectie. Leerlingen kunnen dus kiezen uit een inspirerende collectie die regelmatig wisselt zodat er steeds nieuwe boeken staan. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de expertise van de bibliotheek. We zetten de deskundigheid van de leerkrachten samen met die van de bibliotheek in om het lezen en het werken met digitale media te vergroten. Ook stellen we jaarlijks doelen vast rondom het lezen en mediawijsheid op basis van monitormetingen bij leerlingen en leerkrachten.

Wanneer onze nieuwe bibliotheek helemaal klaar is zullen we deze feestelijk openen en krijgen jullie een uitnodiging om eens een kijkje te komen nemen.
Released • 2020-02-07 10:05

Basis School CMS © copyright ZoZimpel.nl 2020