Onderwijs 

Op obs De Rozebottel werken we met moderne aantrekkelijke methoden. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, lezen en taal. 

We gebruiken hiervoor de volgende methoden 
Aanvankelijk Lezen; Actief Leren Lezen 
Rekenen; Wereld in getallen 
Taal/spelling/lezen; Nieuw Nederlands Junior