Kanjertraining

Op obs De Rozebottel proberen we een fijne sfeer te creëren, zodat iedereen zich thuis voelt. We gaan met elkaar om op respectvolle wijze. Ieder kind mag er zijn, dat komt de sociale vorming en de leerprestaties enkel ten goede.

Een van de dingen die ook gedaan wordt, is het promoten van goed gedrag en bewustmaken van soms onbedoeld verkeerd gedrag. Hierdoor krijgen leerlingen inzicht in het eigen gedrag en het gedrag van anderen. Dit is tevens een uitgangspunt van de kanjermethode.

De Kanjertraining geeft leerlingen handvatten in sociale situaties, waarbij ze geconfronteerd worden met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. In kringgesprekken wordt hier uitgebreid over gesproken m.b.v. diverse lessuggesties.

Tijdens de Kanjertraining staan de vijf uitgangspunten (afspraken) centraal.

  • We vertrouwen elkaar 
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig

Deze vijf uitgangspunten van de Kanjertraining en de bijbehorende gedragstypen (vogel, aap, konijn en tijger) die overeenkomen met de vier gekleurde petjes hangen in elke groep.

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken.Tekst toevoegen ...