Stagebegeleiding

Ieder schooljaar zien wij graag studenten bij ons op school. De studenten komen van verschillende opleidingen: MBO niveau 3 en 4, HBO, snuffelstage etc. Ieder schooljaar kijken we in welke groepen we een stageplaats kunnen aanbieden, voor welke opleiding etc.

Dat maakt dat de school actief blijft op alle fronten en dat studenten kunnen leren en kunnen afstuderen.

Sinds het schooljaar 2022-2023 zijn wij een opleidingsschool. Dit houdt in dat we contracten hebben met verschillende Hogescholen (o.a. KPZ en Windesheim).

Om de lijnen kort te houden zijn er schoolopleiders opgeleid. Een schoolopleider is werkzaam op de basisschool en is verantwoordelijk op het gebied van coaching van studenten en collega’s en begeleidt hen bij hun ontwikkeling. De schoolopleider verbindt de verschillende deelnemers die betrokken zijn bij opleiden in de school (stageschool, directie, mentoren, studenten en instituut opleider). Kortom de schoolopleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten op school en is de vraagbaak voor de mentoren.