Ziek melden 

Als uw kind ziek is en niet in staat is om naar school te komen, dan verwachten wij dat één van de ouders/verzorgers dit telefonisch tussen 8.00-8.15 uur meldt op school. Vanaf 8.15 uur is de aandacht van de leerkracht voor de leerlingen. Wanneer een leerling niet aanwezig is, en er is niet gebeld, zal de leerkracht met de ouders/verzorgers contact opnemen. 

Als een leerling tijdens de schooltijd ziek wordt, proberen we eerst de ouders/verzorgers te bereiken. We vragen u dan of u het kind van school komt ophalen. We sturen niet zonder overleg met ouders/verzorgers kinderen naar huis. Als we niemand kunnen bereiken, waarbij de zieke tijdelijk kan worden opgevangen, blijft het kind op school. Als medische verzorging onmiddellijk nodig lijkt, wordt de huisarts ingeschakeld en proberen we iemand als begeleiding mee te laten gaan. Uiteraard brengen we u vervolgens zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
Mocht het voorkomen dat uw kind door ziekte of andere medische reden niet kan mee gymmen of zwemmen, dan graag een briefje aan de leerkracht. Zij houden hier dan rekening mee. De leerling blijft op school om werk (af) te maken. 

Bezoek aan dokter of tandarts 

We verzoeken u afspraken met arts, tandarts, orthodontist en andere specialisten zo veel mogelijk buiten de schooltijden te maken. Mocht dat niet lukken, wilt u dat dan vooraf bij de leerkracht melden? 

We verzoeken u afspraken met arts, tandarts, orthodontist en andere specialisten zo veel mogelijk buiten de schooltijden te maken. Mocht dat niet lukken, wilt u dat dan vooraf bij de leerkracht melden?