Groepen

In 2023-2024 is onze groepsindeling als volgt;

Groep 1-2;

De leerkrachten zijn Elly (ma-di-do) en Bianca (wo-vrij). Op donderdag en vrijdag tot half mei is Iris er als 4e-jaars student en zal zij de groep zelfstandig draaien.

In groep 1-2 werken we met thema’s uit IPC en met de doelen van onderbouwd. De leerlingen worden gevolgd met een observatiesysteem uit Onderbouwd.

Groep 3;

De leerkrachten zijn Vera (ma-di-wo-vrij) en Bianca (do).

In groep 3 werken we met Actief Leren Lezen als aanvankelijk leesmethode. De meeste leerlingen stappen in met letterkennis en soms kunnen ze enkele woordjes lezen. Wanneer

ze in groep 3 komen en het is kerst kunnen ze hele zinnen lezen. Ook werken ze op de middagen thematisch aan verschillende onderwerpen uit IPC.

Groep 4-5;

De leerkrachten zijn Margreeth (ma-di-wo) en Birgit (do-vrij).

De ochtenden worden grotendeels gebruikt voor de basisvaardigheden. (taal-lezen-spelling- rekenen). Op de middagen werken we aan Engels of met thema’s uit IPC.

Groep 5/6;

De leerkrachten zijn Ankie (ma-wo-do-vrij) en Susanne (ma-di). Op de maandagen werken ze om en om in de groep. Op de andere momenten werkt Ankie met de leverlwerkgroep of Susanne doet aan kindercoaching.

De ochtenden worden grotendeels gebruikt voor de basisvaardigheden. (taal-lezen-spelling- rekenen). Op de middagen werken we aan Engels of met thema’s uit IPC.

Groep 7-8;

De leerkrachten zijn Jurriën (ma-di-wo-do) en Hilda (vrij).

De ochtenden worden grotendeels gebruikt voor de basisvaardigheden. (taal-lezen-spelling- rekenen). Op de middagen werken we aan Engels of met thema’s uit IPC.

Groep 8 en Voortgezet Onderwijs (VO)

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs, meestal in Meppel. Zij organiseren, vaak in januari, open dagen die de kinderen met hun ouders kunnen gaan bezoeken. In februari hebben de leerlingen de doorstroomtoets. Onze school geeft een advies voor het VO. Samen bekijken we of de doorstroomtoets daarbij aansluit. Samen zorgen we voor een goede aanmelding van uw kind.