Kindercoaching

Hallo, mijn naam is Susanne Eveleens, kindercoach op Obs De Rozebottel.

Als kindercoach op Obs De Rozebottel bied ik hulp voor leerlingen, leerkrachten en hun ouders als er een vraag is over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Het is een praktische, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp.

Als de leerling moeite heeft met bepaalde emoties of in een moeilijke periode zit, kan ik als kindercoach helpen.

Een kindercoach heeft een positieve werkwijze. Ik werk vanuit de groeimindset en oplossingsgericht, wat betekent dat ik niet naar problemen kijk, maar juist naar de ontwikkel-mogelijkheden en de kwaliteiten van de leerling.

In de gesprekken met de leerling wordt gewerkt aan de hulpvraag. De leerling leert zijn kwaliteiten kennen, krijgt meer inzicht in z’n gedrag of leert omgaan met bepaalde emoties, zoals angsten of boosheid. De hulp heeft vaak een positieve invloed op de leerling, waardoor het lekkerder in z’n vel komt te zitten en/of steviger in z’n schoenen komt te staan.

Als Kindercoach praat je niet alleen met de leerling, maar maak je ook gebruik van oefeningen en materialen om vaardigheden aan te leren. Bijvoorbeeld door het doen van rollenspellen, te werken in een werkboek, creatieve werkvormen zoals tekenen of schilderen en bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen. Ook wordt het praten vaak ondersteund door leuke kaartspelletjes over emoties of positieve gedachten.

Welke stappen om Kindercoaching te starten:

Er kan gestart worden vanuit een hulpvraag vanuit jullie als ouders. Dit kan dan aangegeven worden bij de leerkracht van uw kind. Deze neemt dan contact op met mij als kindercoach.

Er kan gestart worden vanuit de hulpvraag van de leerkracht (hiervoor is altijd toestemming van de ouders nodig), dit zal in een gesprek toegelicht gaan worden.

Hulpvragen kunnen gedurende het hele schooljaar ingediend worden bij de betreffende leerkracht van uw kind. Samen gaan we in overleg wanneer er gestart gaat worden.

Het aanmeldformulier is hier te downloaden