Waar de school voor staat

We vinden het erg belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Een leerling moet zich thuis voelen op onze school en vertrouwen hebben in de leerkrachten. Immers daardoor zullen de leerlingen zich ten volle ontwikkelen. Van groot belang voor een gezonde, brede ontwikkeling van de leerlingen is het bevorderen van hun verantwoordelijkheidsgevoel. In onze schoolorganisatie is daarom dagelijks tijd ingeruimd voor begeleid zelfstandig werken. Het kenmerkende hiervan is, dat de leerlingen werken zonder voortdurende hulp van de leerkracht. De leerlingen leren verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk. Samen met u willen we ervoor zorgen, dat uw kind zich optimaal ontwikkelt op onze school.
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het Schoolplan, de BAS-map en de Kwaliteit map, die op school ter inzage gevraagd kunnen worden.
De school accepteert geen enkele vorm van pesten. De school werkt dan ook met een pestprotocol dat op school ter inzage ligt.

Het onderwijs en de organisatie op Obs de Rozebottel krijgen vorm vanuit het volgende motto:

“Samen leren, samen leven, zelf kunnen!”


Missie-visie

De Rozebottel biedt leerlingen een veilige omgeving waarin zij zich met respect voor zichzelf en elkaar kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke leerlingen. Hierbij hebben we oog voor talent, oog voor elkaar en hart voor iedereen.
Obs de Rozebottel zet de leerling centraal. De leerling heeft recht op een eigen ontwikkeling en beleving, zowel verstandelijk als emotioneel. Omdat leerlingen verschillen, erkennen wij ook dat leerlingen zich verschillend ontwikkelen. Bij ons onderwijs wordt daarom gekeken naar de individuele leerlingen. Als school besteden we veel aandacht aan het creëren van een schoolomgeving, die zowel door de kinderen en het personeel, als door de ouders als veilig en vertrouwd wordt ervaren. Op school ontmoeten kinderen elkaar. Daarom is de school een goede plaats om socialiteit en sociale vaardigheden te oefenen; een ideale oefenplaats voor de ontwikkeling van waarden en normen. Deze schoolomgeving, waarin het kind zich veilig voelt en zich wel bevindt, is van grote betekenis bij het geven van ons onderwijs. Elk kind is uniek. We leren de leerlingen dat wederzijds respect betekent dat je waardering hebt voor jezelf, je omgeving en je rekening houdt met elkaar. De ‘zes dimensies van respect’ zijn voor ons daarbij de voornaamste leidraad;

1. Nieuwsgierig zijn naar elkaar
2. Aandacht hebben voor elkaar
3. In dialoog gaan
4. Zelf-respect hebben
5. Waardering hebben voor elkaar
6. Inlevingsvermogen