Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en kan de woordenschat groeien met ca. 1.000 woorden per jaar.

 

Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school zetten School en Bibliotheek zich samen in voor meer leesplezier en betere schoolprestaties door de Bibliotheek te integreren in de school. Want een kind dat graag en goed leest is een taalvaardig kind wat zijn/haar leerprestaties ten goede komt. Met de Bibliotheek op school werken school en Bibliotheek structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.

SchoolWise

Eén van de pijlers van de Bibliotheek op school is dat de school de beschikking krijgt over een rijke leesomgeving.

Met schoolWise beschikt de school over een digitaal portaal waarmee zij toegang krijgt tot een rijke leesomgeving waarmee geïntegreerd gezocht kan worden in de collectie van de school, de lokale Bibliotheek en digitale bronnen. Door kinderen met schoolWise te laten werken, wordt mediawijsheid gestimuleerd.

De portal is voor de kinderen ook thuis te raadplegen. elk kind heeft een eigen unieke code in SchoolWise, deze correspondeert met hun lidmaatschappas van de bibliotheek

Klik op het logo om naar Schoolwise te gaan: