Schooltijden


Op obs De Rozebottel werken we met een continurooster. 

De schooltijden zijn als volgt: 
Maandag:        8.30 uur - 14.00 uur 
Dinsdag:          8.30 uur - 14.00 uur 
Woensdag:     8.30 uur - 14.00 uur (groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur vrij!) 
Donderdag:    8.30 uur - 14.00 uur 
Vrijdag:            8.30 uur - 14.00 uur 
 
Op de maandag (door groepsleerkracht) en woensdag (door vakleerkracht) worden de gymlessen gegeven in de Schakel, het dorpshuis van Koekange. Groep 1-2 krijgt gymles op het schoolplein of in het speellokaal.