Oudervereniging


Op 5 juli 2012 is de Oudervereniging van obs De Rozebottel opgericht. 
Deze vereniging vervangt de vroegere Activiteitencommissie. De vereniging wordt geleid door het 
bestuur; zij legt jaarlijks verantwoording af aan alle ouders die lid zijn van de vereniging. Ouders 
worden lid van de vereniging door eenmalig het aanmeldingsformulier te ondertekenen.
De Oudervereniging stelt zich ten doel een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 
school en het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak. Dit doen zij onder andere 
door activiteiten te organiseren voor en door leerlingen, het organiseren van ouderavonden en vergaderingen, waaronder de Algemene Leden Vergadering (ALV). Voorts functioneert zij als geledingenraad van de ouders van de school. Ook brengt zij gevraagd en ongevraagd advies uit aan de MR 
en het schoolteam.
Voor het schooljaar 2023-2024 hebben de volgende ouders zitting in het bestuur.

  • Teake Otter (voorzitter)
  • Maaike Duijndam (penningmeester)
  • Robert Vlot (lid)
  • Ronald Koppers (lid)
  • Gerrit-Jan Boerman (lid)
  • Nicole Prins (lid)
  • Renate de Boer-Vos (lid)
  • Annegre de Boer (lid)

Vanuit de school zijn Elly Knol en Margreeth Holterman contactpersonen voor de Oudervereniging. Zij zullen de vergaderingen bijwonen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Het bestuur van de Oudervereniging beheert de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage. De inning van deze gelden, verloopt via een machtigingskaart. Jaarlijks, tijdens de Algemene Leden Vergadering, wordt de hoogte van deze bijdrage vastgesteld. Dit geld komt ten goede aan de kinderen en 
wordt gebruikt voor extra activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, afscheid groep 8, etc. De vrijwillige ouderbijdrage voor 2023-2024 is: 25 euro per jaar, per kind. Het bedrag wordt geïncasseerd rond april, wanneer er een automatische machtiging is afgeschreven, anders per nota per post thuis. De toelating van leerlingen op de Rozebottel of deelname aan activiteiten is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. Ieder kind doet mee aan alle activiteiten en kan mee op schoolreis. De ouderbijdrage is geheel vrijwillig.