Intern begeleider

De interne begeleider op school is Karin ten Hoeve.
Zij coördineert de zorg voor de kinderen op school.

Haar taken zijn;
- Plannen en bewaken van de jaarplanning zorg (toetskalender, maken roosters RT etc.)
- Plannen, uitvoeren en bewaken van groeps(leerling)besprekingen
- Coördineren, ondersteunen en evalueren van handelingsplannen
- Planning vervolgtrajecten (aanvragen onderzoeken, arrangement etc.)
- Diagnostische onderzoeken (extra Cito-toetsen, speciale toetsen etc.)
- Beheren en coördineren van het digitale leerlingvolgsysteem (Cito Leerling in Beeld)
- Beheer van de orthotheek (bijhouden van actuele informatie)
- Volgen van de onderwijsontwikkeling (bijv. coachen leerkrachten)
- Onderhouden van externe contacten (SWV, CJG, logopedie, dyslexiebehandelaars etc.)

U kunt haar rechtstreeks bereiken via: ib.rozebottel@wolderwijs.nl.