AVG

Onze locatie is onderdeel van Stichting Wolderwijs. Binnen Stichting Wolderwijs wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. 

We hebben persoonsgegevens nodig om onze kinderen goed onderwijs te kunnen geven en opvang te kunnen bieden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de locatie. Bijvoorbeeld voor de kindadministratie en gegevens die gedeeld worden met onze ouderraad aangezien zij deze gegevens nodig heeft om de vrijwillige ouderbijdrage te innen.  

De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en geeft toegang tot die gegevens en is beperkt tot de medewerkers van onze organisatie. 

De meeste persoonsgegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw kind op onze locatie. Naast de gegevens die we van u krijgen leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de intern begeleider van de locatie) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen, ontwikkeling van het kind. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een kind. Ook te denken valt aan beeldmateriaal, waarvoor ook toestemming is gevraagd tijdens het aanmelden van uw kind. 

Op de locatie wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een kind te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn door Stichting Wolderwijs duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de locatie krijgen. Een leverancier mag de kindgegevens alleen gebruiken als de locatie daar toestemming voor geeft.  
 
Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van onze school. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar FG-er@wolderwijs.nl. 

Privacyreglement leerlingen
Reglement Social media leerlingen