Locatiecoördinator en stagebegeleider 

Susanne Eveleens is locatiecoördinator. Zij voert bepaalde taken uit voor de directeur en is aanspreekpunt op school. Op de woensdag is zij vrij geroosterd voor deze taken. Tevens is zij onze stagebegeleider. Susanne onderhoudt de contacten tussen de leerscholen en begeleidt stagiaires binnen onze school. 

Intern begeleider  

Karin ten Hoeve is intern begeleider. Zij coördineert de zorg voor de kinderen op school.  

Kindercoach 

Susanne Eveleens is onze kindercoach. Zij begeleidt leerlingen die vastlopen in het leerproces of zich niet fijn voelen en wat extra ondersteuning nodig hebben. 

Hoogbegaafdheidscoördinator 

Ankie Dijkstra is de hoogbegaafdheidscoördinator. Zij coördineert het proces rondom (hoog)begaafdheid. Op maandag, eens in de 2 weken, begeleidt zij de levelwerkgroep op onze locatie. 

ICT coördinator en I-coach 

Jurriën de Jong is onze ICT coördinator en I-coach. Hij is verantwoordelijk voor het onderwijsinhoudelijke deel op ICT gebied, de computers op school en het beheer van het computernetwerk. Het technische beheer is in handen van “Heutink ICT” uit Woerden.  

BHV

Bianca de Graag, Vera Knol en Margreeth Holterman zijn BHV-er. Zij zorgen er voor dat er een goed ontruimings- en inruimingsplan aanwezig is/zijn en zij organiseren ontruimingsoefeningen (minimaal 2). Tevens bewaken zij dat de school aan de eisen voldoet die de brandweer hieraan stelt.  

Preventiemedewerker 

Bianca de Graag is preventiemedewerker. Zij houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met het Arbobeleid i.s.m. de directeur.  

Taalcoördinator 

Vera Knol is taalcoördinator. Zij coördineert het beleid op taalgebied in onze school. Zij houdt ons op de hoogte van activiteiten rondom taal. 

Leescoördinator 

Bianca de Graag is leescoördinator. Zij zorgt ervoor dat onze schoolbibliotheek up-to-date is en coördineert het beleid op leesgebied in onze school. Zij houdt ons op de hoogte van activiteiten rondom het lezen. 

NME coördinator 

Margreeth Holterman is NME-coördinator. Zij regelt de projecten rond natuur- en milieueducatie. 

Rekencoördinator 

Ankie Dijkstra is rekencoördinator. Zij coördineert het beleid op rekengebied en houdt ons op de hoogte van activiteiten rondom het rekenen 

Sportcoördinator-vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Marjorie Timmerman is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs en sportcoördinator. Zij geeft één keer per week de gymlessen en coördineert alles rondom de sportactiviteiten op school. 

Cultuurcoördinator 

Elly Knol is onze cultuurcoördinator. Zij houdt ons op de hoogte van activiteiten op het gebied van van culturele activiteiten.  

IPC coördinator