Levelwerkgroep

Levelwerk is bedoeld voor kinderen van groep 5 tot en met 8 die extra uitdaging nodig hebben in de lesstof of in een andere manier van werken. Zij scoren hoog op de citotoetsen (1+ of 1) of presteren onder en hebben een andere manier van denken.

Een keer in de twee weken krijgen zij begeleiding en instructie voor levelwerk in de unit. Naast hun werk in de eigen groep krijgen zij ook stof aangeboden van levelwerk. 

De levelwerkleerkracht zorgt ook voor aanbod van pluswerk in de onderbouw waar en wanneer nodig in overleg met de leerkracht van de groep.

Ankie Dijkstra: levelwerkleerkracht en HB coördinator 
ankie.dijkstra@wolderwijs.nl