Privacy

Privacy

OBS de Rozebottel gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hieronder vertellen we hoe we dat doen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een bestandje dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. OBS De Rozebottel maakt gebruik van cookies op haar website. We mogen volgens de wet cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig. Deze toestemming gaat om het gebruik van marketing, statistieken en cookies. Zo kunnen we onze informatie zo goed mogelijk op jou af stemmen.

Het gebeurt soms dat er cookies worden verzameld via media van derden, zoals bij het bekijken van bijvoorbeeld een YouTube-film die via onze site wordt getoond. OBS De Rozebottel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

Je kunt cookies ook zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zo instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het gebruik van deze website. Op youronlinechoices.com/nl/ lees je meer over cookies en hoe je ze centraal kunt verwijderen.

Beeldmateriaal

OBS De Rozebottel besteedt haar uiterste zorg aan het beeldmateriaal op de website. Bij evenementen en schoolactiviteiten van OBS De Rozebottel worden soms foto’s door ons gemaakt, die op onze website of social media worden geplaatst. Het gaat daarbij steeds om algemene beelden. We houden hierbij rekening met de gegeven toestemming beeldmateriaal. Als je bezwaar hebt tegen een foto of filmpje op de website, stuur dan een bericht aan directeur.rozebottel@wolderwijs.nl

Leerlingen en ouders

Iedere schoolorganisatie verwerkt persoonsgegevens van zijn leerlingen. Dit is onvermijdelijk, immers zonder deze verwerkingen zouden de studie- en leerresultaten van de leerling onmogelijk te rapporteren zijn. Alle persoonlijke gegevens die wij van je nodig hebben, worden zorgvuldig verwerkt volgens de geldende wetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens gebruiken wij

OBS De Rozebottel maakt via de website uitsluitend gebruik van de volgende gegevens;

 • foto- en videobeeldmateriaal;
 • email adres;

Waarvoor wij gegevens gebruiken

Wij hebben gegevens bijvoorbeeld nodig voor:


 •        het plaatsen van foto- en/of videobeeldmateriaal;
 • het afleggen van verantwoording aan de onderwijsinspectie;
 • het gebruiken en beheren van onze ICT-voorzieningen;
 • het bekendmaken van onderwijs-gerelateerde activiteiten;

Wie gegevens kunnen inzien

Alleen onze medewerkers hebben toegang tot de gegevens waar dit nodig is. Soms geven wij persoonsgegevens door aan derden. Dit gebeurt uitsluitend in het kader van de onderwijsovereenkomst, bijvoorbeeld:

 • het afleggen van verantwoording aan de onderwijsinspectie
 • het innen van vergoedingen;
 • het gebruiken en beheren van onze ICT-voorzieningen;
 • het bekendmaken van onderwijs-gerelateerde activiteiten;

We sluiten een zogenaamde verwerkersovereenkomst af met bedrijven die wij inhuren om je persoonsgegevens te verwerken (denk aan applicaties in de cloud). Dit schrijft de wetgeving voor, en het geeft ons bovendien de middelen om ervoor te zorgen dat de verwerking op een veilige wijze plaatsvindt waarbij de privacy wordt gerespecteerd.

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van je gegevens en privacy serieus en nemen algemeen geaccepteerde passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook stemmen wij deze onderwerpen samen met andere onderwijsinstellingen af.

Bewaren en vernietigen

OBS De Rozebottel bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen. De persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de studie is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om de gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten aanpassen of in sommige situaties te laten verwijderen. Daarvoor stuur je e-mail naar directeur.rozebottel@wolderwijs.nl

  Wij reageren zo snel mogelijk op zulke verzoeken, maar uiterlijk binnen vier weken met uitzondering van vakantie periodes.

  Functionaris Gegevensbeschermer

  Stichting Wolderwijs heeft een Functionaris Gegevensbeschermer (FG). Voor Wolderwijs is dit; Martijn Jansen. Voor vragen over AVG kunt u altijd terecht bij hem. U kunt hem bereiken via  mjansen@flexfg.nl

  Vragen

  OBS De Rozebottel behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Voor vragen over ons privacybeleid, kun je contact opnemen met onze directeur, via directeur.rozebottel@wolderwijs.nl  publicatiedatum 1 Januari 2020

  Basis School CMS © copyright ZoZimpel.nl 2020